Виплата часткового відшкодування витрат за закуплені установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока (далі – часткове відшкодування витрат на установку) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва, за умови утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, в розмірі 50 % вартості.

  Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають в Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року наступні документи:

  1. довідку, видану радою територіальної громади про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;
  2. копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них (за їх наявності);
  3. копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);
  4. оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про оплату);
  5. копію паспорта особи;
  6. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
  7. довідку про відкриття поточного рахунка в банку.

  Документи подаються фізичною особою до Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації: вул. Хмельницьке шосе,7 («Книжка»), 8 поверх, каб.805

  Час прийому документів: 08.00-16.30 год., перерва 13.00-14.00 год

  Телефон для довідок( 0432)-661434