Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища

 Погребищенської міської ради Погребищенська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - провідного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища Погребищенської міської ради.

  До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста за напрямком підготовки екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • знають вимоги чинного законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • вільно володіють державною мовою;
 • уміють працювати на комп’ютері в режимі користувача;
 • уміють готувати аналітичні довідки.

  Особи, які відповідають умовам конкурсу і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та її проходження;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

  Особи, які працюють у міській раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

  Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою 22200, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 110, каб. № 7.

  Додаткова інформація надається за телефоном 2-14-63.